מבחן בעברית

מבחן בעברית
המבחן בודק את רמת העברית של הנבחן
מבחינת דקדוק ואוצר מילים.

המבחן בנוי מ-21 שאלות, ואורכו כ-7 דקות.
גרף תוצאות לדוגמא: