אמינות אחריות ויציבות

מבחן אמינות ואחריות ויציבות
המבחן נותן חיזוי של התנהגות העובד בתחומים הבאים:

  1. רמת אחריות וגרימה של העובד.
  2. אמינות - יושר כלפי עצמו ואחרים.
  3. עד כמה האדם מעוניין בעזרה על מנת להשתפר בעבודה.
  4. רמת הפרודקטיביות ורמת העניין בטובת העסק.
  5. יציבות האדם (קטגוריה זאת מופיעה גם במבחן המכירות)

המבחן בן 48 שאלות ואינו מוגבל בזמן

יש לבחור במבחן זה במידה ולא נשלח לאדם מבחן מכירות שמכיל את הקטגוריה יציבות.