תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. הקדמה

  אתר "YouTest.online" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר לשליחת מבחנים והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, שליחת מבחנים, בדיקת מבחנים, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, מנגנון חישוב תוצאות המבחנים, שאלות המבחנים, תוצאות ניתוח המבחנים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "YouTest.online" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר YouTest.online .

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, שאלות, תוצאות שאלות, ניתוח תוצאות המבחנים מבחינה ויזואלית ומבחינת גרפית, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "YouTest." ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר YouTest.online .

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 7. כתב ויתר

  החברה אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע והמשבחנים המוצגים באתר.המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתרמוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכלנזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.אין החברה אחראית על דיוק המבחנים באתר, טיבם, איכותים, או מידת אמינותם, ואין להתסמך עליהם בלבד על מנת לקבוע התאמה של אדם כלשהו לתפקיד זה או אחר, או לקבוע כל קביעה אחרת לגבי הנבחנים.
  השימוש במבחנים אלו הם על האחריות הנרשם לאתר והנבחן בלבד.

 8. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא.
  החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני.
  ההגנה על הפרטיות באתר:
  מדיניות החברה בנוגע למידע המופיע בדפי האתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 ומופיעה במדיניות הגנת הפרטיות באתר. יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.
  הנהלת האתר אינה אחראית כלפי הגולש ו/או לכל נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או שהאתר הפנה אליו, ו/או בשל טכנולוגיה כלשהי שהאתר משתמש בה, לרבות HTML, CSS, JavaScript, Cookies (עוגיות), PHP ו/או כל טכנולוגיה אחרת.
  התכנים, לרבות השאלות והחומרים העיוניים, המופיעים באתר מוגשים כמו שהם, והנהלת YouTest.online אינה מתחייבת לנכונותם או להיותם עדכניים.
  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  הנהלת האתר רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת, ללא הודעה מראש.
  הרישום באתר לצורך שימוש ב”אזור אישי” הוא לשימושך האישי והבלעדי, ומשכך אינך רשאי להעביר את ההרשאות לשימוש אדם אחר כלשהו. כמו כן, חלה חובה לדייק בפרטיך האישיים הנדרשים על מנת לבצע רישום כאמור.
  אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
  הימצאותם של קישורים (“לינקים”), או המלצות או הפניות לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מצוינים ומשויכים לגורם הרלוונטי על גבי התכנים עצמם.

  פרטיות מידע על הגולשים

  בעת רישומך לאתר נאסף עליך מידע בסיסי אשר הוזרם על ידך באתר במועד ביצוע הרישום.
  הנתונים והמידע שנאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר ובאחריותם.
  השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים השונים המוצעים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילי האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
  מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:במקרה של מחלוקות משפטיות בינך לבין מפעילי האתר שתחייב את חשיפת פרטיך;
  אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;אם יתקבל צו משפטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  מדיניות לגבי רישום לאתר


  מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך באמצעות דואר אלקטרוני אישי, מידי פעם, מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי פרסומי. עם רישומך לאתר הנך מסכים לתנאי השימוש ומאשר את הוספתך למאגר הדיוור וקבלת דיוור כמצוין מעלה. הסרתך ממאגר הדיוור תתאפשר בכל עת על ידי שליחת הודעה למארגני המערכת בעמוד “צור קשר” או על ידי לחיצה על “הסר מרשימת התפוצה” באחת מבין ההודעות שישלחו.
  הרישום לאתר מהווה הסכמה לתקנון זה וכלל סעיפיו.